Eenzaamheid onder ouderen neemt steeds meer toe. Op Nationale Ouderendag werd extra aandacht gevraagd voor dit groeiende probleem.

Afgelopen vrijdag was het Nationale Ouderendag en uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat maar liefst 1 op de 2 ouderen zich eenzaam voelt. Om daar meer inzicht in te krijgen heeft het Nationale Ouderenfonds in samenwerking met de VriendenLoterij een enquête uitgevoerd onder een Ouderenpanel, bestaande uit meer dan 500 ouderen van 55 jaar en ouder.

De meest opvallende uitkomsten

Uit het onderzoek blijkt dat eenzaamheid voorkomt onder alle leeftijden en de afgelopen maand voelden 33,84% zich alleen. Vooral in de zomer, wanneer veel gezinnen op vakantie gaan en allerlei activiteiten stilliggen, voelen ouderen zich eenzaam. Van de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek geeft 38,97% aan dat ze niet durven te praten over hun gevoelens, omdat ze niet willen zeuren en bang zijn voor onbegrip.

Nationale Ouderendag

Nationale Ouderendag werd dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. Lokale comités van vrijwilligers, helpen bij het in vervulling laten gaan van verschillende wensen van ouderen. Dit jaar zijn er ruim 700 wensen ingediend. Met een ceremoniële aftrap gaven minister Hugo de Jonge (VWS) en Johnny de Mol op 4 oktober op het Plein in Den Haag het startsein voor Nationale Ouderendag. 

Article continues after the ad
 


 

Wensen

Daarna werden honderden wensen van ouderen in vervulling gebracht en diverse activiteiten voor hen georganiseerd. Het doel van de dag is ouderen in het zonnetje te zetten en te laten zien dat we het samen kunnen winnen van eenzaamheid

"Niemand kan het alleen"

Johnny de Mol: ‘Dit evenement is onderdeel van de VriendenLoterij PrijzenMarathon: een nationale actie om geld in te zamelen, waarmee het Ouderenfonds de steeds groter wordende groep eenzame ouderen aan wekelijks sociaal contact helpt. Vandaag mag ik één van de OldStars teams coachen en voel ik gewoon de energie die het geeft om samen actief te zijn en deel uit te maken van een gezellige groep mensen. Logisch toch, of je nou jong bent of wat ouder: niemand kan het alleen’.    

In actie

De VriendenLoterij en het Ouderenfonds komen samen in actie om de drempels voor ouderen weg te nemen en zoveel mogelijk ouderen aan wekelijks sociaal contact te helpen. Iedereen die van 17 september tot en met 31 oktober mee gaat spelen, helpt per lot één oudere aan wekelijks contact. Meespelen kan via: vriendenloterij.nl/ouderenfonds.  

More content below the advertising