De VriendenLoterij en het Ouderenfonds slaan de handen ineen om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken en jij kunt daarbij helpen!

Nederland telt 5,5 miljoen ouderen. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 2,5 miljoen van deze ouderen zich weleens eenzaam voelen. Met het ouder worden wordt de vriendengroep kleiner, nieuwe contacten leggen gaat moeilijker en ook fysieke klachten leiden vaak tot een isolement. Het Nationaal Ouderenfonds wil voorkomen dat het aantal eenzame ouderen nog groter wordt en organiseert daarom allerlei activiteiten om eenzaamheid onder 55+'ers aan te pakken.

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Ouderenfonds neemt ouderen mee op uitjes, er is een telefoonlijn voor een gezellig gesprek, vrijwilligers worden aan ouderen gekoppeld en actieve ouderen kunnen met elkaar voetballen in het voetbalteam OldStars. Door structureel contactmomenten te bieden, kunnen eenzame ouderen hun sociale kring versterken en ervaren zij weer plezier en warmte. De VriendenLoterij steunt dit goede doel en ambassadeurs als Gerard Joling, Irene Moors en Johnny de Mol zetten zich in om zoveel mogelijk geld op te halen. En ook jij kunt een steentje bijdragen!

Prijzenmarathon

De VriendenLoterij en het Ouderenfonds komen samen in actie om de drempels voor ouderen weg te nemen en zoveel mogelijk ouderen aan wekelijks sociaal contact te helpen. Iedereen die van 17 september tot en met 31 oktober mee gaat spelen, helpt per lot één oudere aan wekelijks contact. Meespelen kan via: vriendenloterij.nl/ouderenfonds.  

Article continues after the ad
More content below the advertising